Šolar
Trojína Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Šolar

Zadetki
Število pojavnic1155555
Besede957421
Stavki71714
Odstavki20259
Dokumenti2703
Splošne informacije
Corpus description Document
JezikSlovenian
KodiranjeUTF-8
Zbrano11/19/2018 11:24:24
Tagset Opis
Velikost leksikona
word 65430
tag 1354
number 46
case 49
lempos 26806
lemma 26499
lemma_lc 26027
lc 57042
Legenda oznak
samostalnikS.*
glagolG.*
pridevnikP.*
prislovR.*
zaimekZ.*
predlogD.*
veznikV.*
členekL.*
medmetM.*
števnikK.*
okrajšavaO.*
neuvrščenoN.*
Končnice msd-jev
samostalnik-s
glagol-g
pridevnik-p
prislov-r
zaimek-z
predlog-d
veznik-v
členek-l
medmet-m
števnik-k
okrajšava-o
neuvrščeno-n

Strukture in atributi