Šolar
Trojína Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Šolar

Zadetki
Število pojavnic1155555
Besede957421
Stavki71714
Odstavki20259
Dokumenti2703
Splošne informacije
Corpus description Document
JezikSlovenian
KodiranjeUTF-8
Zbrano11/19/2018 11:24:24
Tagset Opis
Velikost leksikona
word
tag
number
case
lempos
lemma
lemma_lc
lc
Legenda oznak
samostalnikS.*
glagolG.*
pridevnikP.*
prislovR.*
zaimekZ.*
predlogD.*
veznikV.*
členekL.*
medmetM.*
števnikK.*
okrajšavaO.*
neuvrščenoN.*
Končnice msd-jev
samostalnik-s
glagol-g
pridevnik-p
prislov-r
zaimek-z
predlog-d
veznik-v
členek-l
medmet-m
števnik-k
okrajšava-o
neuvrščeno-n